Polityka prywatności

1. Polityka prywatności

1.1.  Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Konsulat Republiki Austrii w Gdańsku (adres: ul. Stągiewna 5/2, 80-750 Gdańsk, mail: konsulat@kacprzak.com.pl) w zakresie przekazanych jej danych klientów, osób wskazanych przez klientów do kontaktu oraz danych osób, których dane zostały przekazane w związku ze świadczeniem przez Konsulat usług. Konsulat jest również administratorem danych osobowych osób ubiegających się o podjęcie praktyk oraz osób ubiegających się o nawiązanie współpracy.

1.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Konsulat może przetwarzać dane osobowe w celu:

świadczenia usług konsularnych

rekrutacji i zatrudnienia

marketingu

realizacji obowiązków nałożonych na Konsulat przez przepisy prawa

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi co do zasady art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) w zakresie danych dobrowolnie przekazanych przez kontrahentów, osoby ubiegające się o zatrudnienie, osoby ubiegające się o nawiązanie współpracy czy osoby zainteresowanie otrzymywaniem materiałów o charakterze marketingowym.

Konsulat przetwarza dane osób z nią współpracujących (kontrahentów, pracowników, współpracowników) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Konsulat może realizować szereg obowiązków nałożonych na niego przepisami obowiązującego prawa np. w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy raportowania schematów podatkowych. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

1.3. Przekazanie danych do państwa trzeciego

Jeśli wynika to z międzynarodowego charakteru usługi konsularnej dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego.  Przekazanie danych nastąpi na warunkach wskazanych w Rozdziale V RODO.

1.4. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.

1.5. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Podmiotowi, którego dane są przechowywane przysługuje:

prawo dostępu do danych

prawo do sprostowania danych

prawo do usunięcia danych

prawo do ograniczenia przetwarzania danych

prawo do przenoszenia danych

prawo sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych

Powyższe uprawnienia mogą ulec ograniczeniom z uwagi na tajemnicę zawodową obowiązującą radców prawnych i adwokatów a także z uwagi na charakter i cel przetwarzania danych.

1.6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Konsulat nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania w rozumieniu RODO.

1.7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podmiotowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń na adres konsulat@kacprzak.com.pl a także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Polityka cookies

2.1. Jakie pliki cookies są wykorzystywane

Konsulat wykorzystuje na potrzeby funkcjonowania witryny www.konsulataustrii.gda.pl pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywanie na urządzeniu końcowym użytkownika witryny (komputerze, smartfonie, tablecie)

Konsulat stosuje dwa rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne mają charakter tymczasowy, czyli  przechowuje się je do momentu opuszczenia witryny internetowej. Pliki stałe przechowywane mogą być w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia.

2.2. Cel wykorzystania plików cookies 

Konsulat korzysta z plików cookies w celu poprawy funkcjonalności strony np. pozwalają na zapamiętanie preferencji językowych dla witryny.  Konsulat korzysta z plików cookies również dla statystycznej analizy zachowania użytkowników witryny np. w celu sprawdzania skuteczności podejmowanych działań marketingowych.

2.3. Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika witryny

Domyślne ustawienie wielu przeglądarek internetowych pozwana na korzystanie z plików cookies.

W każdym momencie użytkownik może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki lub ręcznie usunąć pliki cookies.

By usunąć pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach należy postępować zgodnie z informacją dostarczoną przez dostawcę przeglądarki:

a. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

b. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

c. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

d. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

e. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

2.4. Narzędzia podmiotów trzecich

Witryna korzysta z Google Analytics, dostarczonego przez Alphabet Inc. narzędzia do analizy oglądalności stron internetowych. Narzędzie to używa plików cookies i zapisuje je w urządzeniach końcowych użytkowników witryny. Analiza tych plików przeprowadzana jest przez Alphabet Inc.

Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności usługi Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Możliwe jest wyłączenie działania Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.